DO ČISTEGA ZRAKA S PRIHRANKI
ZDRAVJU IN OKOLJU NEOPOREČNA VOZILA
POLNILNE POSTAJE

It’s Energy Time!

Preko portala napolni.me se bo odvilo več promocijskih akcij, s katerimi želimo širši populaciji približati tematiko škodljivih vplivov tradicionalnih goriv in hkrati predstaviti konkretne dosegljive rešitve, ki že obstajajo.


Onesnaženost zraka je prvi okoljski vzrok smrti v EU, saj zaradi vdihavanja škodljivih delcev umre desetkrat več ljudi kot v prometnih nesrečah. Poleg domačih kurišč in kmetijskih emisij močno onesnažuje zrak predvsem promet, ki prispeva zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM2,5, PM10 in nano delcev ter dušikovih oksidov. Dolgoročna izpostavljenost onesnaženemu zraku lahko pripelje do različnih vplivov na zdravje, ki segajo od manjših vplivov na dihalni sistem do prezgodnje umrljivosti. Onesnaženost zraka prav tako skrajšuje pričakovano življenjsko dobo za približno 8,6 meseca na prebivalca.

Države po svetu sprejemajo različne strategije in določila, a za izboljšanje kakovosti zraka in posledično kakovosti bivanja smo odgovorni predvsem sami. Vzporedno z razvojem konkretnih uporabnih rešitev je potrebno pozornost namenjati tudi širšemu ozaveščanju in izobraževanju na področju trajnostne mobilnosti.

Najbolj učinkovita rešitev bi bila zamenjava dosedanjih pogonskih goriv z alternativnimi gorivi kot sta elektrika in metan. Da se na tem področju dogajajo spremembe opazimo vsakodnevno, saj je okoli nas vse več tovrstnih vozil. Da pa jih bo še več je potrebna razvejana in primerna polnilna infrastruktura.

Preko prve spletne promocijske akcije je bilo o vzpostavljanju splošne dostopnosti do električne energije s strani Napolni Me obveščeno preko 10.000 ljudi in podeljenih je bilo 5 polnilnih enot na objekte. Informacije o akciji so preko otvoritvenih dogodkov, na zmagovalnih lokacijah, preko različnih, tudi medijskih, kanalov dosegle še več 1000 ljudi.

Naslednje promocijske akcije bodo naslavljale druge ciljne skupine (natečaji v osnovnih in srednjih šolah, nagradne igre za turistična središča ter drugi prepoznavni kanali).

Uspešno ste nominirali vašega kandidata!

Nominirate lahko samo enkrat.
S to nominacijo lahko osvojite eno od nagrad.

Hvala za sodelovanje!