ePeakDock

Polnilne rešitve ePeakDock temeljijo predvsem na uporabniški izkušnji ter so primerne za namestitev v gostinske in druge storitvene lokale, hotele, trgovske centre, parkirišča, turistična središča, etc. So enostavne za namestitev, preproste za uporabo, dosegajo vse potrebne standarde in certifikate ter so cenovno dostopne. Nekateri modeli so nadgrajeni z inteligentnim sistemom ePeakCharge, ki omogoča rezervacijo, aktivacijo preko telefonskega klica ali aplikacije, povratno komunikacijo z uporabnikom o količini prejete energije ali končanem polnjenju ter ima integriran prilagodljiv plačilni sistem. Poleg polnilne enote omogočajo lastnikom tudi oglaševalni prostor in nov marketinški pristop.

Polnilne rešitve

Razvitih je več modelov različnih moči, od 1,5 kW AC do 50 kW DC, oblik in izvedb. Cenovni rang je od 338,15€ do 2.870,00€ za stensko namestitev in do 3.670,00 za samostoječe enote.

Cene istosmernih DC polnilnic 10, 20 in 50 kW se nahajajo med 6.980,00€ in 19.620,00€.

Konkurenčna prednost polnilnih enot ePeakDock je poleg cene in slovenskega razvoja še ePeakCharge sistem, ki omogoča:
 • Polnjenje vseh tipov električnih vozil,
 • Možnost rezervacije polnilnega mesta,
 • Aktivacijo (avtentikacija) s telefonskim klicem ali z aplikacijo,
 • Uporabo 24/7,
 • Komunikacijo z uporabnikom preko SMS glede stanja polnjenja, morebitne prekinitve,
 • Integriran plačilni sistem, ki vključuje kreditne in plačilne kartice, Moneto, Paypal in druge sisteme plačil,
 • Administratorski vmesnik za lastnika/upravitelja, na katerem je možna podrobna statistika (po uporabniku, porabi energije, časovnih intervalih, po vozilih) in nastavitve sistema,
 • Marketinški prostor na ePeakCharge mobilni in spletni aplikaciji,
 • Oglaševanje in vzdrževanje lokacij polnilnih točk na večini slovenskih in tujih portalih in aplikacijah, ki ponujajo informacije o polnilni infrastrukturi,
 • Samodejno omejevanje moči polnjenja glede na št. vozil.

Sistem ePeakCharge je vgradljiv v vse že obstoječe polnilnice.

Poleg polnilne rešitve pridobi lastnik polnilnega mesta še:
 • objavo lokacije na navigacijah (garmin, google maps...),
 • objavo lokacije na domačih in tujih spletnih straneh z lokacijami vseh polnilnic,
 • objavo lokacije na aplikaciji napolni.me, kjer je prostor za reklamni napis (se lahko dnevno spreminja),
 • otvoritveni dogodek ob vzpostavitvi novega polnilnega mesta (prisotni mediji, resorni predstavniki, društva, lokalna skupnost...),
 • objave lokacije na spletnih portalih in družbenih omrežjih partnerjev in drugače delujočih na področju trajnostne mobilnosti.